Działaj Lokalnie

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.


„Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Od 2010 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Ośrodków Działaj Lokalnie.

Co roku ogłaszamy na terenie powiatu ełckiego lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Część środków finansowych na program pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), a drugą część przekazują: gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Stare Juchy, gmina Prostki, miasto Ełk, Powiat Ełcki. oraz gmina Świętajno.

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno w liczbach (2010-2018):

  • przyznaliśmy i rozliczyliśmy 132 dotacje na wsparcie inicjatyw organizacji i grup nieformalnych, 
  • wartość przyznanych dotacji wyniosła 531,952 zł,
  • wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła niemal 936.000 zł,
  • średnio rocznie w projektach bierze udział 230 wolontariuszy i 4,5 tysiąca uczestników i odbiorców działań.

W 2019 roku wspieramy realizację 12 projektów! Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 58.350 zł.

1.     Stowarzyszenie ADELFI, grupa nieformalna „Ełk, tu sadzę” – projekt „Zielone Forum” – 5 450 zł

2.     Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie – projekt „Razem możemy więcej” – 5 140 zł

3.     Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, grupa nieformalna „Jezioraki” – projekt „Mini park w Jeziorowskich” – 4 500 zł

4.     Inicjatywa DL „Boccia w Powiecie Ełckim” – projekt „Boccia to sport dla wszystkich” – 5 400 zł

5.     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichy – projekt „Talent show” – 5 000 zł

6.     Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie, grupa nieformalna „Młoda Kalina” – projekt „Odkrywamy kufer tradycji” – 6 000 zł

7.     Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” – projekt „Mazurski Słowik” – 5 990 zł

8.     Stowarzyszenie „Nasze Świętajno” – projekt „Co mi w duszy gra?” – 3 200 zł

9.     Koło Gospodyń Wiejskich Wianek w Orzechowie - projekt "Wianek dla wszystkich" - 3 950 zł

10.   Inicjatywa DL "Miłuszanki" - projekt "Pięknie i bezpiecznie" - 5 000 zł

11.   Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA - projekt "Kino Społecznie zaangażowane - poznajemy świat z KINEM" - 4 550 zł

12.   Inicjatywa DL "Mieszkańcy Zawad - Tworek" - projekt "Przygotowanie gruntu pod boisko i plac zabaw" - 4 170 zł


Informacje o programie dostępne są na stronie Działaj Lokalnie