Działaj Lokalnie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa” wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Ełku życzą Państwu wesołych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Święta są czasem, w którym warto zrobić coś dobrego dla siebie i innych – odwiedzić rodzinę, uśmiechnąć się do sąsiada, zadbać o swoje otoczenie i społeczność, w której żyjemy.

Każdą społeczność tworzą ludzie, którzy w niej żyją. Nasz zakątek Maur może poszczycić się nie tylko piękną przyrodą, ale też wieloma aktywnymi organizacjami, grupami i osobami, realizującymi wspaniałe inicjatywy. Mieszkańcy naszego powiatu dbają o bezdomne zwierzęta, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia a także tworzenie miejsc spotkań, w których możemy wspólnie spędzać czas.

Możemy  wspomóc rozwój naszych lokalnych społeczności przekazując 1% swojego podatku na działania w Powiecie Ełckim. Zadbajmy o nasze otoczenie, a  dzięki nam nasz Powiat będzie piękniał – nie tylko od święta, ale też na co dzień!

 

 

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

„Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Od 2010 roku jesteśmy jednym z kilkudziesięciu Ośrodków Działaj Lokalnie.

Co roku ogłaszamy na terenie powiatu ełckiego lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Część środków finansowych na program pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), a drugą część przekazują: gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Stare Juchy, gmina Prostki, miasto Ełk, Powiat Ełcki. oraz gmina Świętajno.

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno w liczbach (2010-2018):

  • przyznaliśmy i rozliczyliśmy 132 dotacje na wsparcie inicjatyw organizacji i grup nieformalnych, 
  • wartość przyznanych dotacji wyniosła 531,952 zł,
  • wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła niemal 936.000 zł,
  • średnio rocznie w projektach bierze udział 230 wolontariuszy i 4,5 tysiąca uczestników i odbiorców działań.


Informacje o programie dostępne są na stronie Działaj Lokalnie