Seniorzy

„Sport w każdym wieku” jest projektem skierowanym do seniorów z powiatu ełckiego. Jego motywem przewodnim jest stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej dla osób 60 +, uwzględniającej nie tylko aktywność ruchową, ale także wspólną zabawę, integrację międzypokoleniową oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia.

Aktywność fizyczna jest ważna i potrzebna w każdym wieku, ponieważ nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale też łączy w sobie elementy zabawy, rywalizacji, osiągania celów i możliwości sprawdzenia się. Sprzyja także wymianie energii i doświadczeń między pokoleniami, a także doskonale aktywizuje zarówno osoby starsze, jak i współpracującą z nimi młodzież. Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych obejmuje:

 

- zajęcia gimnastyczne

- nordic – walking

- wycieczki rowerowe

- wyjścia na basen

- grę w Boccię

W ramach projektu zorganizowany zostanie również Powiatowy Turniej Bocci.

Poza różnoraką ofertą działań sportowych planujemy również wspólne ogniska i inne zabawy rekreacyjne, a także cykle warsztatowe na temat zdrowej diety i zdrowego stylu życia.

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.