Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy Ich Dzieciom.

W imieniu Fundacji 4F Pomaga i Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce chcemy podziękować pracownikom służby medycznej za ich niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem. Zależy nam także na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Łącząc te dwie idee ogłaszamy konkurs, w ramach którego 1000 młodych osób z całej Polski otrzyma karty podarunkowe 4F na zakup strojów sportowych o wartości 500 zł. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez 20 lokalnych organizacji pozarządowych zlokalizowanych we wszystkich województwach. Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej jest odpowiedzialny za teren wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: gołdapski, olecki, ełcki, piski, węgorzewski, giżycki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński i bartoszycki). 

Kto może aplikować do konkursu: Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice lub opiekunowie prawni pracują w służbie medycznej jako: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjny lub inny personel.

Harmonogram konkursu:

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 17 sierpnia do 6 września 2020.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 września 2020.

Wręczenie kart podarunkowych nastąpi 18 października 2020.

 

Jak aplikować do konkursu?

Wejdź na stronę konkursu dostępną pod adresem http://dziekujemybohaterom.splashthat.com, a następnie uzupełnij prosty formularz dostępny TUTAJ

Organizatorem konkursu jest Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce, a Fundatorem nagród Fundacja 4F Pomaga

 

W razie pytań lub wątpliwości czekamy na Wasze maile lub zapytania na facebooku https://www.facebook.com/FunduszLokalnyElk/