Krąg Serc - Giving Circle

 

 

 

GIVING CIRCLE – KRĄG SERC

 

 

CZYM JEST KRĄG SERC?

Giving Circle to nowoczesna forma „filantropii uczestniczącej” bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, USA i Australii, oraz crowdfunding w wersji „na żywo”. Pierwsze spotkania poza USA i Wielka Brytanią odbyły się w Czechach, Rumunii, Turcji i na Węgrzech. Idea Giving Circle została wymyślona i jest popularyzowana przez The Funding Network z Wielkiej Brytanii.

W Ełku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Krąg Serc 21 maja 2019. Drugie takie wydarzenie odbyło się 26 listopada 2019. Trzecie wydarzenie odbędzie się w listopadzie 2020. Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną dokładna data wydarzenia zostanie podana w późniejszym terminie.

JAK WYGLĄDA TAKIE WYDARZENIE?

W czasie takiego spotkania autorzy trzech pomysłów wraz ze swoimi ambasadorami prezentują na scenie swoje projekty i starają się o ich sfinansowanie, zachęcając zgromadzonych darczyńców do wpłacania dowolnej kwoty na ich realizację.

Start

Każde wydarzenie Giving Circle odbywa się według takiego samego schematu i programu. Zazwyczaj uczestniczy w nim od 40-100 osób. W ełckich warunkach planujemy udział ok. 40-60 osób.

W chwili przyjazdu goście zaproszeni są do rejestracji i otrzymują pakiet zawierający informacje dotyczące projektów oraz formularz, którego będą używać podczas licytacji.

Po części nieformalnej goście proszeni są o zajęcie miejsc i rozpoczyna się część oficjalna. Prowadzący wita gości i przedstawia im plan wieczoru. Następnie rozpoczynają się prezentacje.

Prezentacje projektów

Trzy organizacje/grupy, które zostaną wybrane w procesie selekcji i przejdą specjalne szkolenie, przystępują do działania. Dla wszystkich projektów ustalana jest minimalna kwota, którą planują zebrać, czyli 2000 zł.

Prezentujący mają po 6 minut, żeby opowiedzieć jak najciekawiej o projekcie/pomyśle i kolejne 6 minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni.

 

Sesja darczyńców

Po wszystkich czterech prezentacjach autorzy projektów proszeni są o opuszczenie pomieszczenia (przechodzą do sali obok) i rozpoczyna się tzw. sesja darczyńców, podczas której publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać na dany cel.

Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji prowadzący prosi o zabranie głosu ambasadora każdego projektu, który musi przekonać osoby na widowni, że w ten projekt warto zainwestować. Aby zachęcić widownię ambasador dokonuje pierwszej wpłaty (deklaruje kwotę, którą następnie przekaże na ten projekt). Ambasador zachęca do wpłat przez cały czas licytowania na „jego projekt”. Następnie prowadzący dziękuje ambasadorowi i zaprasza kolejnego ambasadora do zachęcania publiczności do wpłat.

 

Licytacja

Goście deklarują przekazanie pieniędzy na dany projekt. Każda zaoferowana kwota rejestrowana jest w arkuszu kalkulacyjnym, który jest wyświetlany, tak żeby widzowie mogli obserwować zmiany i widzieć, ile jeszcze brakuje do osiągnięcia celu. Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu, ponieważ niektórzy darczyńcy wolą poczekać i zobaczyć co robią inni. Na początku ustalana jest minimalna licytowana kwota w wys. 20 zł.

 

Decyzja darczyńców

Pod koniec sesji prezentujący proszeni są z powrotem do pomieszczenia, w którym odbywała się licytacja, po to aby usłyszeć jakie sumy udało się zebrać i wspólnie świętować to, co udało się osiągnąć. Przed wyjściem każdy licytujący przekazuje organizatorowi w recepcji formularz z wpisanymi przez niego kwotami, jakie zadeklarował, a dolną jej część zabiera dla siebie  - jest tam kwota i nr konta, na który należy wpłacić darowiznę w ciągu 7 dni od dnia wydarzenia.

 

Poprzednie Giving Circle – Krąg Serc w Ełku

21 maja 2019 roku odbyło się pierwsze w Ełku wydarzenie Giving Circle – Krąg Serc.

Było to wyjątkowe spotkanie w Starym Spichlerzu w Ełku. W czasie jednego wieczoru, w ciągu zaledwie 1,5 godziny zebrano 7600 zł na realizację trzech projektów społecznych. Najmniejsze wpłaty wynosiły po 20 zł, a średnia wpłata wyniosła nieco pod 300 zł. Sukces ten osiągnięto dzięki wspaniałej energii, hojności i zaangażowaniu wszystkich uczestników spotkania i sporej grupie licytujących osób.

W czasie spotkania przedstawiciele trzech organizacji wraz ze swoimi ambasadorami, zaprezentowali na scenie swoje projekty i starali się o ich sfinansowanie, zachęcając zgromadzonych darczyńców do wpłacania dowolnej kwoty na ich realizację. Oto ich krótkie opisy:

„Lubimy śpiewać”

Projekt Chóru Dziecięcego „Oktawa” z Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach, który skupia młodzież szkolną, której pasją jest wspólny śpiew. Chór zbierał pieniądze na pokrycie kosztów udziału w projekcie „Śpiewająca Polska”, który rozpoczął się od stycznia 2019.

„Szanuj mnie!”

Projekt grupy „Stokrotki” - dwunastu osób, które spotykają się w świetlicy środowiskowej „Centrum Młodego Człowieka” działającej przy Fundacji Human Lex. Młodzież zbierała środki na przygotowanie filmu o przemocy słownej wobec uczniów ze strony nauczycieli.

„Misja Koty”

Pomysł Inicjatywy EkoEłk - Zwierzoluby z Północy - Misja Koty miała na celu podniesienie świadomości na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb oraz edukowania na rzecz konieczności sterylizacji w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania kotów wolno żyjących i niedopuszczania do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami czy w krzakach.

I edycja Giving Circle w Ełku :https://youtu.be/qjt9SOjnaEw

 

Drugi Krąg Serc odbył się 26 listopada 2019 w Restauracji Stara Piekarnia w Ełku. Podczas tego spotkania zebrano 9660 zł na dofinansowanie trzech projektów: pierwszy projekt Przedszkola nr 1 pt. „Lecimy w kulki” dotyczył zakupu zestawu do gry boccia i rozegrania międzypokoleniowego turnieju (seniorzy i przedszkolaki). Drugi projekt, którego autorem była grupa Bajeczni przy Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy dotyczył zorganizowania przez młodzież filmu pokazującego problem uzależnienia i izolacji społecznej. Trzeci projekt „Biblioteczka Aktywnego Rodzica” Fundacji Aktywna był związany z zakupem mebli i literatury fachowej dla młodych i przyszłych rodziców.

 

Spotkania Kręgu Serc w Ełku są dofinansowane ze środków Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz The Funding Network.