DRUGI NABÓR DO KONKURSU „DZIAŁAJ LOKALNIE X"

27.04.2017 - 16:15
DRUGI NABÓR DO KONKURSU „DZIAŁAJ LOKALNIE X"

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA informuje, iż z dniem 28.04.2017 r., rusza nabór uzupełniający do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w powiecie ełckim i gminie Świętajno w powiecie oleckim.

Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach powiatu ełckiego: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i Miasto Ełk oraz gminy Świętajno w powiecie oleckim i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na stronie www.stopa.org.pl i do pobrania poniżej. Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 28 400,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

Harmonogram konkursu:

– przyjmowanie wniosków – od 28 kwietnia do 18 maja 2017 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków

– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 2 czerwca 2017 r.

– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.

 

Iwona Olkowicz – tel. 608 305 766 [koordynator „Działaj Lokalnie”], iwona@stopa.org.pl

Biuro:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, skrytka pocztowa 114, tel. 733 302 801

godziny przyjęć: 10.00 – 15.00

Dodatkowe informacje oraz dokumenty na stronie www.stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie

Działaj Lokalnie X to program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA wspólfinansowany przez gminy: Prostki, Kalinowo, Stare Juchy, gmina Ełk oraz Powiat Ełcki.

 

 

Dotyczy programu