Wyniki konkursu "Działaj Lokalnie X"

27.04.2017 - 16:00
Wyniki konkursu "Działaj Lokalnie X"

Dn. 27.04.2017r. Komisja grantowa  oceniła wnioski złożone w ramach projektu „Działaj Lokalnie X”.

Przyznane dotacje:

  1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej – projekt „Mali Wiejscy Ratownicy” - 4500zł
  2. Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne Kultywator – projekt "Scena Atrakcji Mącze” – 5000zł
  3. Grupa Aktywnych Kobiet przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki" – projekt „Przyjdź i zrelaksuj się w "atelier" filmowym” - 3900zł
  4. Grupa Nieformalna LESNE DZIADKI przy Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy – projekt „BEZKRWAWE ŁOWY - LEŚNE DZIADKI NA TROPIE PRZYRODY” - 2400 zł
  5. Inicjatywa DL Siłaczki z Wronek – projekt „Wieś historii i opowieści” – 3500 zł
  6. Grupa Nieformalna „Wierzbowiacy” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie – projekt „W grupie siła” – 4550zł
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrach – projekt „ŁĄCZYMY POKOLENIA KULINARNIE” -  2500zł
  8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie – projekt „Tanecznym krokiem po zdrowie” – 2250 zł

 

Koordynator projektu skontaktuje się z w/w organizacjami w sprawie dostosowania wniosków do przyznanych kwot dotacji.

Jednocześnie informujemy, że niewykorzystana pula środków pieniężnych zostanie rozdysponowana w drugim naborze wniosków.

Dotyczy programu