Wyniki naboru do Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych.

29.04.2017 - 15:15
Wyniki naboru do Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych.

Informujemy, że procedura rekrutacji do Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych została zakończona, a lista wybranych uczestników znajduje się w załączniku do niniejszego newsa.

Wszystkim, którzy złożyli swoje aplikacje serdecznie dziękujemy.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja uznała, że posiadana wiedza oraz wieloletnie doświadczenie predysponują wybrane osoby do uczestnictwa w SzAiPS.