Ocena formalna złożonych wniosków - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2

16.05.2017 - 12:15
Ocena formalna złożonych wniosków - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały wycofane przez samych Wnioskodawców.

 

 

Dotyczy programu