Wyniki drugiej tury konkursu "Działaj Lokalnie X"

01.06.2017 - 15:15
Wyniki drugiej tury konkursu "Działaj Lokalnie X"

Dn. 01.06.2017r. Komisja grantowa  oceniła wnioski złożone w drugim naborze projektu „Działaj Lokalnie X”.

Przyznane dotacje:

Human Lex Instytut – projekt „Pozytywka” – 3250 zł

Grupa Nieformalna „Młodziaki” przy Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia – projekt „Zagraj z nami” – 1750 zł

Inicjatywa DL „Odważni razem” – projekt „Tworzenie wspólnej historii” – 2640 zł

Inicjatywa DL „Miłuszanki” – projekt „Tanecznym krokiem przez Miłusze” – 5810 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie – projekt „Wokół świąt Bożego Narodzenia” – 5000 zł

Grupa Nieformalna „Grabnik” przy Stowarzyszeniu Ełk i My – projekt „Nad jeziorem – wszyscy społem” – 5600 zł

Stowarzyszenie Mazurskie Krajobrazy Kultury – projekt „W chacie naszej babuni” – 4400 zł

Miejska - Wiejska Inicjatywa Społeczna "Pogrzebaczki" przy Stowarzyszeniu Społeczno - Artystycznym "Kultywator" – projekt „Groteskowy Teatr Obrzędowy” – 2200 zł

Dotyczy programu