Rewitalizacja Ełckich Podwórek

12.09.2017 - 10:45
Rewitalizacja Ełckich Podwórek

Pierwsze ełckie podwórka rewitalizwane w ramach projektu „Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych” nabierają kolorów – i to dosłownie:)

Poniżej prezentujemy zdjęcia świetlicy prowadzonej przez Fundację Human Lex Instytut przy ul. Orzeszkowej 3.

Projekt „Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych" realizowany jest na zlecenie Gminy Miasta Ełk jako część zadania realizowanego w ramach Projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.