Konkurs dla grantobiorców "Działaj Lokalnie"

12.10.2017 - 13:30
Konkurs dla grantobiorców "Działaj Lokalnie"

„Opowiedz… i zrób wrażenie!”

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”  zaprasza wszystkich tegorocznych grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” do udziału w konkursie „Opowiedz…”

Głównym celem konkursu jest przedstawienie Waszych inicjatyw za pomocą nowoczesnych technologii. Może to być reportaż multimedialny lub film. Ma on w jak najciekawszy sposób pokazać zmiany, jakie zachodzą w Waszych społecznościach, w wyniku ich udziału w projektach Programu "Działaj Lokalnie".

Prace konkursowe należy przesłać do Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”  do dnia 10 stycznia 2018 roku, wypełniając kartę zgłoszeniową dostępna na stroniewww.stopa.org.pl w zakładce „Działaj Lokalnie”.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody. Pula nagród wynosi 700 zł.  Zachęcamy wszystkich do udziału w Konkursie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kinga@stopa.org.pl

Projekty realizowane w ramach programu mają za zadanie budowanie dobra wspólnego przez wszystkich mieszkańców małych miejscowości. Każdy z nich miał szansę powstać głównie dzięki wspaniałym pomysłom i współpracy mieszkańców. Promowanie Waszych inicjatyw z pewnością zachęci inne lokalne społeczności do działania i budowania dobra wspólnego Motto przyświecające konkursowi brzmi „Opowiedz… i zrób wrażenie!”

Zachęcamy do pokazania przebiegu realizacji projektu, oraz efektów, jakie ona przyniosła.

 

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednej z trzech kategorii:

 

Kategoria I: CZŁOWIEK

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też uczestnicy projektu, dorośli i dzieci –każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

 

Kategoria II: MIEJSCE

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach - wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

 

Kategoria III: MOTYW

Kategoria "Motyw" daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

 

Forma prac:

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

a) Reportaż multimedialny, nie dłuższy niż 2,5 minuty

b) Krótki film, nie dłuższy niż 2,5 minuty.

 

Podczas przygotowywania prac konkursowych będzie można skorzystać z pomocy grupy filmowców.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Dotyczy programu