Rusza konkurs Działaj Lokalnie 2018

09.04.2018 - 14:30
Rusza konkurs Działaj Lokalnie 2018

Chcecie zmienić coś w Waszym środowisku?

Macie pomysł na zaangażowanie mieszkańców okolicy w działania wspólnotowe?

Działacie w organizacji pozarządowej albo grupie nieformalnej?

Działacie w jednej z miejscowości powiatu ełckiego lub gminy Świętajno w powiecie oleckim?

 

Jeżeli odpowiedzieliście pozytywnie na wszystkie pytania, to konkurs Działaj Lokalnie jest właśnie dla Was!

W konkursie Działaj Lokalnie 2018 wspierane są projekty społeczne które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Świętajno i miasto Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na http://stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie w zakładce „Do pobrania” oraz https://www.facebook.com/stopa.elk.

Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi 57 000,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

 

Harmonogram konkursu:

– przyjmowanie wniosków – od 9 kwietnia do 27 maja 2018 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków

– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 6 czerwca 2018 r.

– realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2018 r. (z wyjątkiem projektów realizowanych w gminach: Prostki i Kalinowo. Szczegóły w regulaminie).

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które organizowane będą w każdej gminie powiatu ełckiego i gminie Świętajno; terminy spotkań będą zamieszczane na stronie www.stopa.org.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/stopa.elk.. Zachęcamy również do konsultacji wniosku u doradców Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2018 udzielają:

Iwona Olkowicz – tel. 608 305 766 [koordynator „Działaj Lokalnie”/doradca], iwona@stopa.org.pl

Kinga Buńda – tel. 733 302 801  [asystentka koordynatora/doradca] kinga@stopa.org.pl

Paweł Wilk – tel. 796 538 105 [animator/doradca], pawelwilk8@o2.pl

Karol Malinowski – tel. 531 558 580 [animator/doradca]

Biuro:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”

ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, skrytka pocztowa 114, tel. 733 302 801

 

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno jest realizowany we współpracy z: Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy, gminą Ełk i gminą Świętajno.

Dotyczy programu