Spotkanie informacyjne Programu "Działaj Lokalnie" w Prostkach

25.04.2018 - 09:00
Spotkanie informacyjne Programu "Działaj Lokalnie" w Prostkach

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (Ośrodek Działaj Lokalnie) serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli oraz sołtysów i aktywnych mieszkańców, chcących działać na rzecz swojej społeczności na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi „Działaj Lokalnie”.

Celem konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości ich życia.

Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Prostki przy ul. 1 Maja 44B.

W czasie spotkania przedstawione zostaną zasady i założenia programu, przykłady dofinansowanych działań oraz kwestie formalne związane z aplikowaniem do konkursu. Termin składania wniosków upływa 21 maja 2018. Przewidywana pula środków na dotacje wynosi 57.000 zł.

Regulamin konkursu dostępny jest tu: http://stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, gminą Ełk, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

Informacji o konkursie i spotkaniu udzielają:

Iwona Olkowicz, e-mail: iwona@stopa.org.pl, tel. 608-305-766

Kinga Buńda, e-mail: kinga@stopa.org.pl, tel. 733-302-801

Dotyczy programu