Forum Animatorow Spolecznych przedłuża rekrutację do projektu "Rozwiń skrzydła"

03.08.2018 - 09:00
Forum Animatorow Spolecznych przedłuża rekrutację do projektu "Rozwiń skrzydła"

W związku z wakacjami, czasem urlopowym, a także panującymi upałami Forum Animatorów Społecznych wydłuża do 10.08.2018 rekrutację organizacji pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.

Reprezentujesz organizację działającą na terenach wiejskich, szukasz inspiracji, potrzebujesz wsparcia, szukasz nowych możliwości rozwoju, chcesz nabyć nowe umiejętności czy też chcesz, by twoja organizacja lepiej się rozwijała? Nie zastanawiaj się dłużej - zgłoś się do udziału w projekcie „Rozwiń Skrzydła” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu Twoja organizacja oraz jej członkowie mogą wziąć udział w następujących działaniach:

>> cykl edukacyjny AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO, 

>> SZKOLENIA TEMATYCZNE, 

>> FORUM INICJATYW LOKALNYCH, 

>> WEBINARIA, 

>> KONKURS INICJATYW ROZWOJU LOKALNEGO.

Szczegółowy opis znajduje się poniżej.

 

Przez cały okres realizacji działań z organizacjami uczestniczącymi w projekcie pracował będzie animator odpowiedzialny za bezpośredni kontakt, pomoc w identyfikowaniu ich potrzeb, wskazywanie możliwości rozwoju oraz zachęcanie do współpracy w ramach tworzonej sieci.

Jeśli zainteresowało Cię którekolwiek działanie to jest to projekt dla Ciebie i Twojej organizacji! Zgłoś się już dziś - zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go do FAS. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego prześlij do 10.08.2018 roku na e-mail: biuro@forumanimatorow.org, zaś oryginał drogą tradycyjną na adres  Forum Animatorów Społecznych, ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.

Link do strony forum Animatorów Społecznych, gdzie znajdziesz formularz rekrutacji: http://www.forumanimatorow.org/aktualnosci/36,przedluzamy-rekrutacje

 

>> AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO

Cykl edukacyjny (5 zjazdów) dla liderów i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Akademia  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, projektowania zmiany społecznej, realizacji inicjatyw rozwoju  lokalnego. Kładzie duży nacisk na partycypację obywatelską i włączanie społeczności lokalnej w procesy decyzyjne.

Terminy sesji:

I. 31.08-2.09.2018

II. 28-30.09.2018

III. 19-21.10.2018

IV. 09-11.11.2018

V. 30.11-2.12.2018

By pokazać w praktyce uczestnikom Akademii, jakimi metodami pracuje FAS i jak działają ośrodki  edukacji  nieformalnej,  jedna z sesji odbędzie się w Ośrodku integracyjno-szkoleniowym „Dobra Siła” w Starych Juchach, a druga w Miejscu Inicjatyw Pozytywnych - Kacze Bagno koło Nowego Miasta Lubawskiego. 

 

>> SZKOLENIA TEMATYCZNE

I. Public-relations i media społecznościowe w organizacjach pozarządowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości mediów społecznościowych, zasady dbania o dobry wizerunek organizacji i kształtowania relacji publicznych, tworzenie koalicji, partnerstw, sieci.

II. Zarządzanie sobą w czasie.

Garść niezbędnej wiedzy dla skutecznych liderów NGO, którzy łącząc wiele funkcji i zadań każdego dnia, muszą znać zasady organizacji pracy, planowania działań w czasie oraz realizacji celów. Oba szkolenia będą prowadzone metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów.

 

>> FORUM INICJATYW LOKALNYCH

Forum, które w tym roku odbędzie się w dniach 13-15 września, to spotkanie dla przedstawicieli NGO, uczestników projektu, animatorów oraz zaproszonych gości (wybrane Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Lokalne Grupy Działania itp.). To swoista platforma wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi  spostrzeżeniami i problemami, a także chwalenia się tym, co nam wychodzi i zachęcania innych, by nie bali się iść swoją drogą. Podczas forum zaprezentowane będą ciekawe przykłady zarządzania organizacjami pozarządowymi, dobre praktyki w postaci rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych przez organizacje do skutecznego zarządzania. Będzie można również posłuchać o korzyściach płynących ze współpracy  JST i NGO.

 

>> WEBINARIA

To nowy sposób na przekazywanie wiedzy w pigułce. Czas oraz odległości niejednokrotnie utrudniają nam zdobywanie wiedzy, a webinarium to sposób, by bez wychodzenia z domu  podnosić swoją wiedzę oraz kompetencje. Podczas webinariów poruszone będą między innymi prawne i księgowe aspekty działania organizacji, zaś uczestnicy projektu będą mieli wpływ na tematy poruszane podczas tych spotkań.

 

>> KONKURS INICJATYW ROZWOJU LOKALNEGO

Każdą nabytą wiedzę trzeba podeprzeć działaniem w praktyce, dlatego w ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs mini-grantów dla organizacji uczestniczących, który wyłoni 10 najlepszych inicjatyw promujących model rozwoju lokalnego, partycypacji społecznej, poczucia sprawstwa i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywy mają wzmacniać zdolności organizacyjne, angażować członków i wolontariuszy, podnosić profesjonalizm, a także zwiększać liczbę partnerów lokalnych. Dodatkowo premiowane będą inicjatywy odnoszące się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs to 20 tys. złotych, zaś wkład własny na poziomie min. 50% uwzględniać może pracę wolontariuszy, zasoby własne organizacji/społeczności oraz pozyskane środki od instytucji i przedsiębiorców lokalnych.