Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16.08.2018 - 13:15
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA ogłaszają Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00

16 sierpnia 2018 ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8.500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

- miejskie i gminne domy kultury,

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- Ochotnicze Straże Pożarne,

- nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe znajdują się TU. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu, wzorem wniosku oraz Najczęściej Zadawanymi Pytaniami.

 

Najważniejsze terminy:

16.08.2018 r.- ogłoszenie konkursu,

25.10.2018 r. do godziny 12:00 - zakończenie naboru wniosków,

10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Dla wszystkich zainteresowanych organizowane są szkolenia i spotkania informacyjne.

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje szkolenia (od 10:00 do 15:00) w następujących terminach i miejscach:

· Rzeszów - 15 września 2018 r.
· Warszawa - 15 września 2018 r.
· Kraków - 22 września 2018 r.
· Olsztyn - 22 września 2018 r.
· Poznań - 22 września 2018 r.

Aby zapisać się na jedno ze szkoleń, należy wypełnić formularz

Natomiast Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" organizuje 9 spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu aplikowania do RKG Równać Szanse:

11 września 2018 (wtorek) o godz. 11:00 w Supraślu, w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska, przy ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu.

12 września 2018 (środa) o godz. 10:00 przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, Siemiatycze, sala 202 (II piętro).

18 września 2018 (wtorek) o godz. 9:00 w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, przy ul. Słowackiego 8.

20 września 2018 (czwartek) o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta w Karczewie, przy ul. Warszawskiej 28, sala nr 11.

21 września 2018 (piątek) o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury w Wieliszewie Łajskim, ul. Stanisława Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej), 05-119 Legionowo.

21 września 2018 (piątek) o godz. 15:00 w siedzibie LGD „Kurpsie Razem” przy Placu Wolności 60/31 w Myszyńcu.

25 września 2018 (wtorek) o godz. 11:00 w siedzibie LGD „Mazurskie Morze” przy ul. Leśnej 22 w Orzyszu.

25 września 2018 (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie (Plac Wolności 1b).

26 września 2018 (środa) o godz. 12:15 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.

1 października 2018 (poniedziałek) o godz. 14:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki, przy ul. Włocławskiej 16 w Choceniu.

Spotkania są bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Ponadto, 1 października 2018 (poniedziałek) o godz. 9:00 będziemy na Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie (ul. Targowa 56). Podczas Targów Grantodawców zaprezentujemy Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse.

Informacji o konkursie udzielają: Iwona Olkowicz, Kinga Buńda i Paweł Wilk poprzez e-mail: rownacszanseelk@gmail.com.

Dotyczy programu