„Oby nie było 20 lat za późno…”

27.09.2018 - 09:45
„Oby nie było 20 lat za późno…”

… to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Świętajno w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Założeniem projektu jest upamiętnienie historii wsi Gryzy, zarówno dawnej jak i obecnej, poprzez tworzenie strony internetowej, będącej nowoczesnym odpowiednikiem „Kroniki wsi”. Jest co upamiętniać, bowiem początki osadnictwa na terenie sołectwa sięgają co najmniej XIII wieku. Mieszkańcy wspólnie dbają nie tylko o to, by nie zaginęły opowieści o dawnych dziejach i mieszkańcach wsi, ale również o to, by upamiętnić i przekazać dalej unikalne umiejętności i wiedzę, jaką dysponują mieszkańcy. Służą temu warsztaty Galerii Umiejętności Ludowych, na których uczono się do tej pory wyszywania, ogrodnictwa, tworzenia kompozycji roślinnych oraz leczniczych ziołowych mikstur.

W ramach projektu odbyło się ognisko integracyjne, na którym obecni byli mieszkańcy wsi oraz goście.

Spotkanie kończące projekt planowane jest na 11 listopada.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, ze środków PAFW, powiatu ełckiego, miasta Ełk, gminy Ełk, gminy Stare Juchy, gminy Prostki, gminy Kalinowo i gminy Świętajno.

Dotyczy programu