Zakończenie projektu "Dla Niepodległej"

07.12.2018 - 08:30
Zakończenie projektu "Dla Niepodległej"

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie zrealizowała projekt „Dla Niepodległej”, w którym pasja do tworzenia została wyrażona na dwa różne sposoby. Grupa dzieci i młodzieży uczęszczała na warsztaty teatralne, przygotowując spektakl o tematyce niepodległościowej. Równocześnie odbywały się warsztaty krawieckie, podczas których uczestniczki szyły oryginalne stroje dla małych aktorów. Zwieńczeniem projektu była premiera spektaklu pod tytułem „Pisk Białego Orła”, która była jednocześnie premierą wytworów sztuki krawieckiej uczestniczek projektu.

Wszystkie te działania miały na celu łączenie pokoleń, gdyż brały w nich udział dzieci, młodzież i dorośli. Mają one jedną wspólną cechę – służą integracji mieszkańców, dobru wspólnemu, a jednocześnie dobrej zabawie.

Fundusze na działania projektowe pozyskane były w ramach programu Działaj Lokalnie. Jest to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany we współpracy z Powiatem Ełckim, gminą Ełk, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

OSP Kalinowo

Dotyczy programu