Duże zmiany w rozliczeniach PIT za 2018 rok. Czy będzie łatwiej?

11.01.2019 - 12:45
Duże zmiany w rozliczeniach PIT za 2018 rok. Czy będzie łatwiej?

Od 2019 roku to Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje rozliczenie za część podatników. Sprawdź, kto może skorzystać z nowej Usługi e-pit i czy będzie łatwiej?

Każdy podatnik, który uzyskiwał przychody z umowy o pracę i/lub umów cywilnoprawnych tj. umowa o dzieło czy też umów zleceń składał PIT-37 lub/i PIT-38. Rozliczenie należalo żłożyć do końca kwietnia każdego roku za rok ubiegły. Co prawda dalej ten obowiązek jest aktualny to jednak rozliczenia za podatników może dokona Krajowa Admnistracja Skarbowa. Podatnik będzie miał prawo je uzupełnić i zatwierdzić. W przypadku braku zainteresowania podatnika i upływu terminu PIT zosatnie automatycznie zostanie uznany za złożony. Rozliczenie będzie dostępne od 15 lutego 2019 roku pod adresem podatki.gov.pl.

Zatem będzie łatwiej, ale czy na warto zostawić rozliczenie bez sprawdzenia? Czy to się opłaci Tobie jako podatnikowi?
W ramach usługi e-pit Urząd oczywiście wypełni dane związane z Twoim przychodem. KAS weźmie też pod uwagę informację z zeznania z lat ubiegłych, które mogą jednak uledz zmianie. Dlatego warto sprawdzić aktualność wpisanego KRS, poprawność nie tylko podstawowych danych tj. numer konta do zwrotu podatku, ale również w przypadku gdy:

1. Podatnik do tej pory rozliczał się samodzielnie, a uzyskał prawa do rozliczenia wspólnego,

2. Podatnik chce skorzystać z ulg podatkowych, a w tym:
- ulgi z tytyłu posiadania dzieci,  
- przekazał darowizny na cele organizacji społecznych i/lub kościelnych (uwaga można skorzystać z odliczenia jedynie w przypadku dokonania darowizny przelewem)
- ulgi rehabilitacyjne
- ulgi z tytułu krwiodawstwa itd.

3. Warto sprawdźić numeru KRS. Czy organizaja jaką wspierał podatnik jest nadal uprawniona do jego otrzymywania. Przypominamu, że Stowarzyszenie „STOPA” ma numer KRS 233904 lub 0000233904. Jeśli taki numer możesz być pewny/a że przekazany zostanie 1% na Orgnizację Pożytku Publicznego. Dlaczego warto przekazać 1 procent na Stowarzysznie "STOPA"? Kliknij: TUTAJ.
Jeśli chcesz wesprzeć inną organizacje działające lokalnie znajdziesz je na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

4. Jeśli chcesz szybciej uzyskać zwrot podatku powinieneś/aś sprawdzić przygotowane roliczenie i je zatwierdzieć. Im wcześniet tego dokonasz tym szbciej uzyskasz zwrot podatku

Dla przypomnienia:
Kogo dotyczy PIT-37?
Poprzez druk PIT-37 rozliczają się osoby, którzy uzyskują wynagrodzenia rozliczane za pośrednictwem płatników. Mowa tu o osobach pracujących na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne (tj. umowy zlecenia czy umowę o dzieło), ale też zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursów. Co do zasady jeśli płatnik otrzymuje na konto kwotę po opodatkowaniu czyli kwotę netto i są to jedyne źródła dochodów podatnika to KAS przygotuje rozliczenie za niego.
Jeśli jednak podatnik posiada choć jedną umowę, z tytułu których samodzielnie musi w ciągu roku rozliczać zaliczki na podatek - wtedy nie może wypełnić druku PIT-37, lub winien złożyć również druk zgodny ze źródłem przychodu.

Kto powinien złożyć PIT-38?
PIT-38 składany jest w przypadku podatników, którzy w roku rozliczeniowym dokonali zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziału w spółkach. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody z tytułu:
- odpłatnego zbycia, papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną.