Wyniki II tury konkursu Działaj Lokalnie 2019

02.07.2019 - 10:15
Wyniki II tury konkursu Działaj Lokalnie 2019

Informujemy, że dn. 1 lipca 2019 Komisja Grantowa oceniła wnioski złożone w drugiej turze konkursu Działaj Lokalnie 2019.

Przyznane dotacje:

Koło Gospodyń Wiejskich Wianek w Orzechowie - projekt "Wianek dla wszystkich" - 3 950 zł

Inicjatywa DL "Miłuszanki" - projekt "Pięknie i bezpiecznie" - 5 000 zł

Ewangelickie Stowarzyszenie DROGA - projekt "Kino Społecznie zaangażowane - poznajemy świat z KINEM" - 4 550 zł

Inicjatywa DL "Mieszkańcy Zawad - Towrek" - projekt "Przygotowanie gruntu pod boisko i plac zabaw" - 4 170 zł

Dotyczy programu