By miło było się spotkać na trygorckim tarasie

29.09.2019 - 06:30
By miło było się spotkać na trygorckim tarasie

Grupa nieformalna „Społecznicy” z miejscowości Trygort zorganizowała warsztaty oraz rozgrywki w ping-ponga w ramach projektu „By miło było się spotkać na trygorckim tarasie” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

We współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przeprowadzili warsztaty interaktywne o zaufaniu z wykorzystaniem mobilnej aplikacji do tworzenia gier terenowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Ponadto odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz malarstwa użytecznego, w ramach których dzieci i młodzież pod okiem instruktora zajęć plastycznych pomalowała m.in. ławkę, budkę na czasopisma oraz zakupioną skrzynię do gier. Największym zainteresowaniem cieszyły się kilkukrotnie zorganizowane rozgrywki w ping-ponga, podczas których na mieszkańców czekały liczne nagrody. Dzięki zakupionemu w ramach projektu stołu do ping-ponga oraz postawieniu skrzyni, którą napełniono zakupionymi grami, a także planszówkami przyniesionymi z domu, mieszkańcy Trygortu będą częściej i chętniej organizować międzysąsiedzkie spotkania na tarasie świetlicy.

Dotyczy programu