Mieszkańcy Sulejek tworzą swój ogród marzeń

15.10.2019 - 07:45
Mieszkańcy Sulejek tworzą swój ogród marzeń

Grupa nieformalna „Słodkie Sulejki” zagospodarowała fragment wiejskiej działki w Sulejkach pod miejsca parkingowe oraz miejsca widokowe na jezioro i okolice w ramach projektu „Ogród marzeń” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

 

9 mieszkańców Sulejek aktywnie zaangażowało się w prace, które przyczyniły się do powstania parkingu oraz zapoczątkowały rewitalizację tego terenu na miejsce wypoczynku oraz integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa. W przyszłości ma tu powstać „ogród marzeń”, czyli wyodrębnione sektory: plażowania, rodzinnego grillowania, placu zabaw dla dzieci, mini siłowni i miejsca widokowego. W ramach projektu uporządkowano teren działki wiejskiej. Grupa chętnych panów usunęła zbędne zarośla i chaszcze. Następnie przy pomocy koparki przygotowano teren pod miejsca parkingowe. Na 100m 2 placu został wymieniony grunt oraz zamontowano obrzeża i barierki ochronne, a z funduszu sołeckiego zakupiono kostką betonową, którą wyłożono miejsca parkingowe. Teren między drogą powiatową a parkingiem, utwardzono zakupionym z projektu kruszywem. Zadbano także o estetykę wizualną, poprzez zakup i posadzenie krzewów i bylin. Ostatecznie powstało 7 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Projekt został podsumowany spotkaniem integracyjnym osób aktywnie działających w lokalnym środowisku, w którym wzięło udział około 60 osób. Rozdano dyplomy i podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz dobra wspólnego. Pierwszy krok do wybudowania „ogrodu marzeń” mieszkańcy Sulejek mają już za sobą!

Dotyczy programu