W Baniach Mazurskich dbają o zachowanie kultury ludowej wsi

29.10.2019 - 01:15
W Baniach Mazurskich dbają o zachowanie kultury ludowej wsi

Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich zorganizowało różne zajęcia, które pobudziły aktywność grup międzypokoleniowych do działań w duchu kultury ludowej na rzecz mieszkańców, w ramach projektu „Zachowanie kultury ludowej” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

 

W ramach projektu zorganizowano warsztaty: wokalne, taneczne, rzemieślnicze, krawieckie i kulinarne. Uczestnicy na spotkaniach z seniorami poznali ludowe tradycje, dzięki czemu powstał scenariusz obrzędu dożynkowego odniesiony do miejscowości Banie Mazurksie, którego głównym elementem było wprowadzenie do dożynek i ośpiewanie wieńca. W trakcie realizacji warsztatów wokalnych uczestnicy poznali i nauczyli się pieśni ludowych nawiązujących do okresu zbierania zbóż i świętowania zakończenia żniw, kiedy ośpiewywano zakończenie prac polowych. Warsztaty taneczne nauczyły uczestników tańców ludowych, a do tego grupa zdobyła umiejętności taneczne z właściwą tradycją do obtańcowywania wieńca. Podczas warsztatów krawieckich uczestnicy nauczyli się podstawowego kroju i szycia oraz uszyli stroje do występu dla grupy wieńcowej ośpiewującej i obtańcowującej wieniec. Na warsztatach kulinarnych nauczono się wypiekania chleba zgodnie z tradycją naszych babć. Ponadto uczestnicy poznali różne techniki i przepisy ludowe. Projekt przyniósł efekty i korzyści dla społeczności lokalnej. Nastąpiła integracja międzypokoleniowa, zwiększyła się świadomość dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wśród młodych osób. Poznano tradycję oraz nauczono się rożnych dawnych prac rzemieślniczych. Dzięki prowadzonym działaniom nastąpiła integracja oraz wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Zrealizowane warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców w związku z czym KGW będzie kontynuowało rozpoczęte formy aktywności dla mieszkańców. W tym celu planują dalsze pozyskiwanie źródeł finansowania planowanych działań.

Dotyczy programu