W Jeziorowskich mieszkańcy stworzyli mini park

16.10.2019 - 06:00
W Jeziorowskich mieszkańcy stworzyli mini park

Grupa nieformalna „Jezioraki” z miejscowości Jeziorowskie zagospodarowała teren przy przepompowni i stworzyła mini park w ramach projektu „Mini park w Jeziorowskich”  zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO. 

W celu realizacji projektu zakupione niezbędny sprzęt tj. szpadle i grabie oraz materiały do wykonania ścieżek w postaci mat, obrzeży i kamieni. W pierwszym rzędzie wytyczono ścieżki wokół przepompowni, a także wiodące przez park. Wybrano ziemię z miejsc, które wysypane zostały kamieniami. Z pozostałej części obszaru usunięto trawę. Ułożono maty pod rośliny wieloletnie. Podczas trwających prac remontowych spisano historię wsi Jeziorowskie, a Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze wykonało zdjęcie wsi z lotu ptaka. Z przekazanego materiału studio reklamowe wykonało tablice informacyjne wraz z mapą wsi, które zawieszono na bramie przepompowni. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne. Park, a zwłaszcza tablice informacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem turystów, mieszkańców wsi oraz wsi sąsiednich. Mieszkańcy zobowiązali się do dbania o park oraz planują jego dalszy rozwój.

Dotyczy programu