W Pozezdrzu dbają o środowisko

10.10.2019 - 06:00
W Pozezdrzu dbają o środowisko

Grupa nieformalna Inicjatywa Sąsiedzka „Między Brzegami” z gminy Pozezdrze zorganizowała edukacyjne akcje proekologiczne w ramach projektu „Między brzegami – poznawanie przez doświadczenie i działanie przez integrowanie” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

Dzięki dofinansowaniu zorganizowano 2 akcje sprzątania terenów przybrzeżnych oraz leśnych przy jeziorach zlokalizowanych w granicy Gminy Pozezdrze – w tym: okolic Jez. Krzywa Kuta, Jez. Czarna Kuta, Jez. Biała Kuta, brzegów rzeki Sapiny oraz okolic tzw. pozezdrzańskiego Podgrzybka. W przedsięwzięcie włączył się także lokalny leśnik, który omówił funkcje i znaczenie terenów leśnych dla życia ludzi oraz zagrożenia wynikające z jego zanieczyszczania.

 

Kolejnymi kluczowymi działaniami projektowymi były „międzypokoleniowe spływy kajakowe” (łącznie 6 spływów), w ramach których odbyły się także podstawowe szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mieszkańcy gminy Pozezdrze wzbogaceni o wiedzę proekologiczną mogą cieszyć się czystszymi terenami, które stanowią atrakcję i wizytówkę turystyczną regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Dotyczy programu