Zwierzoluby z Północy dbają o koty!

14.11.2019 - 08:45
Zwierzoluby z Północy dbają o koty!

Nieformalna "Grupa Inicjatywna Eko Ełk" z Ełku w ramach projektu "Zwierzoluby z Północy – Misja Koty" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO zorganizowała 5 spotkań, których celem było m.in. podniesienie świadomości mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb, edukowania na rzecz konieczności sterylizacji w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania kotów wolno żyjących na osiedlu i całym mieście, nie dopuszczanie do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami, w krzakach, jak również zawiązanie solidarności i samopomocy sąsiedzkiej w tym obszarze.

Spotkania odbyły się w Ełku w: Szkole Podstawowej nr 3, Ełckim Centrum Ekologicznym, Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej, Fundacji Human Lex Instytut oraz Stowarzyszeniu Adelfi. Podczas nich zaprezentowano doświadczenia lokalnych aktywistów i pozytywne aspekty związane z kastracjami wolno żyjących kotów oraz zbudowano łącznie 24 kocie budki na zimę. Budki powstawały na zamówienie osiedlowych działaczy i po ich wykonaniu zostały umiejscowione w strefach bytowania kotów, które przy okazji zostały zinwentaryzowane i uporządkowane. W ramach projektu wykonano plakaty i ulotki dowodzące konieczności kastracji kotów wraz z niezbędnymi telefonami w celu organizowania i umawiania zabiegów u weterynarzy. Materiały te zostały rozdystrybuowane na osiedlu i mieście, a ulotki trafiły bezpośrednio do osób zainteresowanych. Dzięki realizacji projektu zostały uporządkowane dotychczasowe miejsca bytowania kotów wolno żyjących i wyznaczone nowe, za przyzwoleniem działaczy i mieszkańców. W związku z przeprowadzoną akcją edukacyjną (plakaty i ulotki) realizatorzy projektu liczą na ograniczenie populacji dzikich kotów poprzez umawianie zabiegów kastracji u weterynarzy.

Dotyczy programu
Pliki do pobrania