Tolerancja, przedsiębiorczość, integracja ...czyi II wyjazd rozwojowy grupy z osiedla Północ II

24.06.2020 - 09:30
Tolerancja, przedsiębiorczość, integracja ...czyi II wyjazd rozwojowy grupy z osiedla Północ II

W dniach 19-21.06.2020 roku 24 uczestników projektu ECO ZIT Północ II wzięło udział w wyjeździe rozwojowym do Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne "KNIEJA".  W ramach wyjazdu odbyły się zajęcia przedsiębiorczości, każdy z uczestników wyjazdu mógł zobaczyć jak to jest prowadzić taki ośrodek od kuchni, poznać +/- własnej działalności gospodarczej i specyfikę pracy ośrodka terapeutycznego. Rozmowy z Panią Katarzyna – Prezesem Centrum, a także tematy związane z ukierunkowaniem działalności Centrum były świetnym wprowadzeniem do zajęć dotyczących tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością. Młodsi uczestnicy wyjazdu nauczyli się, że inność związana z chorobami nie jest czymś gorszym, a na własnej skórze mogli się przekonać podczas zajęć na suwie, że bycie niepełnosprawny nie jest niczym złym i że to jest powód do wspierania osób dotkniętych chorobą niż powód do naśmiewania się czy hejtu.W trakcie wyjazdu odbyło się szereg zabaw integracyjnych, zajęć sportowych, które uczyły zasady współpracy, zasady fair play  jak i wzajemnej pomocy. Był czas na ognisko integracyjne, a nawet w czasie burzy mogliśmy skorzystać z hali sportowej należącej do Centrum, która jest w pełni wyposażona i była świetną alternatywą na deszczową aurę. Wyjazd był świetny i nawet zmienna pogoda nie miała wpływu na dobrą zabawę.

Projekt ECOZIT Północ II realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotyczy programu