Tradycyjne Możne - Zachowajmy tradycje dziedzictwa kulinarnego

27.10.2020 - 11:30
Tradycyjne Możne - Zachowajmy tradycje dziedzictwa kulinarnego

Celem projektu „Tradycyjne Możne - Zachowajmy tradycje dziedzictwa kulinarnego”, była integracja i stymulacja aktywności lokalnej poprzez zorganizowanie 5 warsztatów odtwarzania tradycyjnych przepisów lokalnych, w tym: odtworzenie dziedzictwa kulinarnego - przepisów nawet z 1905 r. na podstawie zabytkowej książki kucharskiej oraz odręcznie pisanych przepisów w postaci cyfrowej,   a także budowanie poczucia wewnętrznej wspólnoty podczas spotkań na warsztatach.

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów odtwarzania tradycyjnych przepisów lokalnych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Możnych "ZaMożne", mieszkańców wsi Możne oraz sympatyków Koła. Warsztaty polegały na wspólnym  odtwarzaniu przepisów w praktyce.

Wersja cyfrowa książki została przygotowana i utrwalona na nośnikach. Taka forma umożliwiła w łatwy sposób prezentowanie przepisów, poprzez pokazywanie ich z rzutnika. Receptury, które były opracowywane podczas warsztatów są bardzo stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie. To sprawiło, że warsztaty były bardzo wyjątkowe oraz cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ wiedzę zdobytą podczas warsztatów, każdy może wykorzystać w życiu codziennym u siebie w kuchni. 

Organizacja i pprowadzenie zajęć musiały odbywać się w ograniczonym zakresie przez panującą sytuację epidemiologiczną. Ze względu na wielkość sali w warsztatach mogło uczestniczyć tylko 11 osób, mimo dużego zainteresowania mieszkańców.

Cały projekt pozwolił na lepszą integrację oraz spowodował stymulację aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.

 

Projekt realizowany był w ramach projektu WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dotyczy programu