Aktualności

12.11.2020 - 10:30
„Dzielimy się pasją” to projekt grupy mieszkanek Pisanicy i okolic. Pasjonatki z Mazur, czyli kobiety skupione wokół domu kultury w Pisanicy posiadają niezwykłe talenty krawieckie, które wykorzystują...
06.11.2020 - 14:15
WARSZTATY KREATYWNEJ PROJEKCJI FILMOWEJ Trwa projekt "Spotkajmy się w Okrąglaku". W ramach działań przeprowadzane są miedzy innymi warsztaty „szyte na miarę”, czyli takie, o których decydują sami...
04.11.2020 - 10:00
Mamy już wyniki oceny formalnej wniosków, które złożono do Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse" 2020. Spośród 81 złożonych wniosków, pozytywną ocenę przeszło 66 projektów, zaś 15 wniosków...
01.11.2020 - 13:00
Właśnie zakończyliśmy dwumiesięczny okres rekrutacji do projektu pt. "My z ulicy Mickiewicza".   Od listopada nasi animatorzy rozpoczną pracę z mieszkańcami ulicy Mickiewicza ! Odbywać się będą...
01.11.2020 - 10:00
Właśnie zakończyliśmy dwumiesięczny okres rekrutacji do projektu pt. "Spotkajmy się w Okrąglaku".   Od listopada nasi animatorzy rozpoczną pracę z mieszkańcami osiedla Północ II ! Odbywać się będą...
31.10.2020 - 11:30
Projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich pod nazwą „Integracja to podstawa” skierowany był do mieszkańców gminy Banie Mazurskie. Jego głównym celem było poszerzenie oferty sportowej dla...
29.10.2020 - 11:30
Celem projektu „Złap energię i integruj się przez Boccię” była aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności. Prowadzone przez grupę nieformalną „Kobiety z pasją” przy...
27.10.2020 - 11:30
Celem projektu „Tradycyjne Możne - Zachowajmy tradycje dziedzictwa kulinarnego”, była integracja i stymulacja aktywności lokalnej poprzez zorganizowanie 5 warsztatów odtwarzania tradycyjnych...
25.10.2020 - 11:30
Głównym celem projektu było zaktywizowanie osób w wieku starszym mieszkających w Trygorcie poprzez różne działania animacyjne, w tym organizację cotygodniowych spotkań, zajęć ogrodniczych, warsztatów...
25.10.2020 - 02:30
Celem projektu „Ekologicznie w Kijewie” było zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań ekologicznych poprzez wspomaganie środowiska naturalnego i życie zgodnie z naturą mieszkańców sołectwa...

Strony