Piotr Omalecki

Piotr Omalecki - z wykształcenia prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, absolwent szkoły trenerów STOP oraz Szkoły Animacji Społecznej CAL. Działalność społeczną rozpoczął w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, prowadząc m.in. 1 Ełcką Drużynę Harcerzy "Torques". Karierę zawodową rozpoczął na wolontariacie zagranicznym w USA. Swoje doświadczenie rozwijał jako doradca kluczowy oraz animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Ełku, koordynator Programu Działaj Lokalnie w powiecie ełckim, animator w Programie Rozwoju Bibliotek, facylitator procesów konsultacyjnych w Programie PZU Trasy Zdrowia, moderator procesu wdrażania modelu kontraktacji usług przez samorząd lokalny organizacjom pozarządowym. Trener i animator, ekspert oraz doradca w wielu projektach współfinansowanych ze środków UE, członek Rady Pożytku Publicznego w Ełku z ramienia NGO, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Dobra Siła, wieloletni pracownik administracji samorządowej. od ponad 10 lat związany ze Stowarzyszeniem STOPA z Ełku, działającego w obszarze aktywizacji obywatelskiej i wpierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz z Forum Animartorów Społecznych, działającego na rzecz upowszechniania animacji społecznej, narzędzia służącego do zarządzania pozytywną zmianą społeczną. Obecnie związany z Fundacją V4Sport w charakterze eksperta do spraw programów szkoleniowych.

Rola
Członek Stowarzyszenia
Kontakt

piotr(małpa)stopa.org.pl

Projekty w których działam