Kujawsko - Pomorskie Spotkanie z Programem Równać Szanse

 

Kujawsko – Pomorskie Spotkanie z Programem „Równać Szanse” było spotkaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą, bibliotek i domów kultury oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie było debatą nad możliwościami rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży z mniejszych miejscowości oraz przedstawieniem metody pracy programu „Równać Szanse”. Podczas wydarzenia zaprezentowano program i metodę pracy z młodzieżą, dobre praktyki (przykłady różnorodnych działań), korzyści dla młodzieży oraz korzyści dla koordynatorów i instytucji realizujących projekty. Pod koniec wydarzenia, odbyły się 3 warsztaty poświęcone: przygotowaniu wniosku do programu, pracy z młodzieżą metodą programu Równać Szanse, dobrej książce dla dzieci i młodzieży oraz warsztat dla samej młodzieży dotyczący wykorzystania lokalnych zasobów w tworzeniu projektów.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Książnicy Kopernikańskiej oraz organizacje pozarządowe i ośrodki kultury z województwa kujawsko - pomorskiego.

Dlaczego organizujemy takie wydarzenia wojewódzkie?

Po realizacji dwóch spotkań wojewódzkich (Białystok w 2017 r. i Olsztyn w 2018 r.) widzimy, że do Regionalnego Konkursu Grantowego wpływa więcej lepszych jakościowo wniosków. Oznacza to, że uczestnicy spotkań wojewódzkich lepiej rozumieją ideę programu, mają możliwość z bliska zobaczyć jak wygląda realizacja projektu i jakie korzyści dla młodzieży daje realizacja ich pomysłów opartych na pasji i zainteresowaniach młodych ludzi. W tym roku chcemy zaprosić różnorodne podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego (biblioteki publiczne, instytucje kultury i organizacje pozarządowe), aby zaprezentować metodę programu Równać Szanse, dać możliwość spotkania się z realizatorami projektów i wymienić się doświadczeniami.