Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse"

16.08.2017 - 19:30
Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse"

Z wielką przyjemnością ogłaszamy tegoroczny Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse".

Celem Programu Równać Szanse jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów ma być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Uwaga! W stosunku do ubiegłorocznego regulaminu, nastąpiły drobne zmiany, zachęcamy do zapoznania się z tegorocznymi zasadami RKG.

Dokumenty do pobrania znajdują się tu: http://stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse

Zapraszamy do kontaktu!

Dotyczy programu