Aktualności

20.12.2019 - 22:30
Stowarzyszenie Ewangelickie DROGA wraz z Parafią Ewangelicko-Metodystyczną w Ełku realizuje od sierpnia 2019 spotkania ze sztuką filmową w ramach projektu „Kino społecznie zaangażowane – poznajemy...
18.12.2019 - 08:00
Celem projektu była Integracja mieszkańców wsi Rogowszczyzna poprzez pracę w grupie na rzecz dobra wspólnego, jakim jest utworzenie przyjaznego miejsca rekreacyjno-sportowego na zaniedbanej i rzadko...
12.12.2019 - 12:30
Ruszyły pierwsze warsztaty szyte na miarę w ramach naszego miejskiego projektu animacyjnego ECOZIT Północ I. Nasi uczestnicy wymyślili sobie mały handicap na Święta, tj. Świąteczne warsztaty...
10.12.2019 - 12:30
Trwa projekt ECO ZIT Północ II. W ramach działań przeprowadzane są miedzy innymi warsztaty „szyte na miarę”, czyli takie, o których decydują sami uczestnicy – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i...
22.11.2019 - 11:45
Od listopada tego roku nasi animatorzy rozpoczęli pracę z mieszkańcami osiedla Północ II! Rozpoczęły się zajęcia animacyjne, które zapoczątkują wiele działań spełniających potrzeby najmłodszych,...
20.11.2019 - 00:15
Grupa nieformalna "Step by step - reaktywacja" z miejscowości Gorłówko przygotowała bezpieczne miejsce do aktywnego spędzania czasu w ramach projektu "Bezpieczne boisko" zrealizowanego ze środków...
19.11.2019 - 09:15
Koło Gospodyń Wiejskich „Cimoszanki” z Cimoch zorganizowało szereg zajęć dla mieszkańców sołectwa w ramach projektu „Cimoszanki – stroje dawniej i dziś” zrealizowanego ze środków programu...
18.11.2019 - 14:00
W październiku zakończyliśmy nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Wpłynęło do nas 76 wniosków na projekty od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów...
18.11.2019 - 00:45
Grupa nieformalna "Aktywni i zdrowi" z gminy Świętajno w ramach projektu "Zagraj z nami" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III”...
16.11.2019 - 08:30
Stowarzyszenie Nasze Stożenki ze Stożna zorganizowało spotkania propagujące gwarę mazurską i wzmacniające tożsamość regionalną w ramach projektu „Hej Mazury” zrealizowanego ze środków programu...

Strony