Z gwarą mazurską w Stożnem

16.11.2019 - 08:30
Z gwarą mazurską w Stożnem

Stowarzyszenie Nasze Stożenki ze Stożna zorganizowało spotkania propagujące gwarę mazurską i wzmacniające tożsamość regionalną w ramach projektu „Hej Mazury” zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO.

W ramach 6 warsztatów wypracowano hasła w gwarze mazurskiej np. rerać, uciesny czy ksiotki, a które ostatecznie powielono na koszulkach, kubkach i torebkach. W spotkaniach uczestniczyła młodzież oraz dziadkowie wraz z wnuczętami, co wzmocniło integrację międzypokoleniową lokalnej społeczności.  Aby dobrze przygotować warsztaty, przeprowadzono rozmowy z najstarszymi mieszkańcami wsi w celu wyłapania słów, które już dawno wyszły z użycia. Ponadto wzmocniono potencjał techniczny organizacji, poprzez zakup laptopa, drukarki, laminatora i gilotyny, co znacznie usprawniło pracę organizacji i przebieg warsztatów. Na zakończenie projektu zorganizowano podsumowanie wyników prac warsztatowych wraz z poczęstunkiem, w którym wzięli udział nawet ci, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kulturowej wsi.

Dotyczy programu