Zagraj z nami w boccię

18.11.2019 - 00:45
Zagraj z nami w boccię

Grupa nieformalna "Aktywni i zdrowi" z gminy Świętajno w ramach projektu "Zagraj z nami" zrealizowanego ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III” dofinansowanego przez NIW-CRSO w ramach FIO, zorganizowała zajęcia nauki w grę Boccia oraz zakupiła niezbędne zestawy do tej gry.

Dzięki zakupieniu dwóch zestawów do gry w Boccię przeprowadzono 22 spotkania, podczas których uczniowie i seniorzy nauczyli się zasad gry w Boccię. Ponadto zestaw został urozmaicony o 20 koszulek z nadrukiem  promującym m.in. ową grę, a które zawodnicy chętnie na siebie zakładali podczas rywalizacji. 29 października 2019 zorganizowano otwarte międzypokoleniowy I Turniej gry w Boccię na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie, w którym wzięli udział seniorzy z innych miejscowości. Ich udział w grze uświetnił i podniósł rangę owego turnieju. Wyłoniono i nagrodzono zwycięzców za I, II i III miejsce , a także wręczono 2 wyróżnienia uczniom i przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. Dzięki realizacji projektu dokonały się zauważalne zmiany w myśleniu i zachowaniu społeczności lokalnej na temat aktywności seniorów oraz poszerzyła się oferta sportowa skierowana do seniorów i osób niepełnosprawnych w gminie Świętajno. Grupa nieformalna zamierza kontynuować organizowanie wspólnych gier Boccia dla wszystkich bez względu na wiek. 

Dotyczy programu
Galeria