„Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”

22.12.2020 - 12:30
„Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno”

Najmłodsi uczestnicy projektu "Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno" z miejscowości Cichy i Niemsty w swoich pracach plastycznych pokazali tematy:  "Jak mogę pomóc innym" i "Tu mieszkam - o czym marzę?".

Otrzymaliśmy 14 prac. Dziękujemy młodym artystom.

Projekt „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowany jest przez Gminę Świętajno w partnerstwie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych Stopa.