Warmińsko - Mazurska Konferencja Programu Równać Szanse

24 maja 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się Wojewódzka Konferencja Programu Równać Szanse. Dyskutowano o założeniach i filozofii działania programu Równać Szanse, o światach społecznych młodych ludzi, oraz możliwościach rozwijania kompetencji społecznych młodzieży przez Ochotnicze Straże Pożarne.

W trakcie debaty uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: co młodzież ma, czego my, dorośli nie mamy? Co możemy dać młodzieży dla niej ważnego i do czego jesteśmy im potrzebni? Czego my, dorośli możemy uczyć się od młodych? W debacie udział wzięli: Aneta Fabisiak-Hill – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, pedagog, menadżer i animator kultury, Grzegorz Matczyński - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, Renata Szymaszko - wydawca i redaktor naczelny lokalnej Miasto-gazety.pl oraz Artur Łęga, kierownik Zespołu Wyrównywania Szans Edukacyjnych i koordynator Programu Równać Szanse w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Debatę poprowadził Ryszard Michalski, prezes Stowarzyszenia TRATWA i Kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dyskusja miała dynamiczny przebieg, wynikający z różnic poglądów na sytuację młodzieży z małych miejscowości.

Po debacie odbył się kalejdoskop projektów Równać Szanse, gdzie zaprezentowano osiem projektów realizowanych w ramach programu: „Młodzi-Orneta-Integracja” oraz  „alternaTYwni”, Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, "Gmina Pozezdrze - w filmie i obrazie" i „Szlakiem Mazurskich legend i opowieści”,  Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, „RóżnowoKADR” (projekt modelowy), „VolunteerArt” oraz „ProdżektPiosenka pisane razem”, Stowarzyszenie Warmińska Wieś oraz „Amatorsko? Jeszcze nam wypada”, Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie. Młodzież z Jedwabna i Różnowa bardzo twórczo zaprezentowała realizowane projekty - było dużo dobrych emocji!

W dalszej części konferencji odbyły się warsztaty, w trakcie których dyskutowano o tym, jak przygotować poprawnie wniosek do konkursu, jak włączać Ochotnicze Straże Pożarne w działania służące rozwojowi kompetencji młodych ludzi oraz jak wolontariat i e-wolontariat może rozwijać kompetencje społeczne.

Na zakończenie konferencji uczestnicy zapoznali się z ofertą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w zakresie wsparcia działań na rzecz młodzieży, zaprezentowaną przez p. Joannę Glezman, pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Kierownika Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Urzędzie Marszałkowskim.

W Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Programu Równać Szanse wzięło udział ponad 70 osób z terenu całego województwa. Organizatorem Konferencji było Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat medialny nad konferencją objęła gazeta Miasto-gazeta.pl. Partnerem konferencji był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego oraz Związek Stowarzyszeń RAZEM w Olsztynie.