Drugi nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2019!

03.06.2019 - 15:00
Drugi nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie 2019!

Od 03.06.2019 r. rusza nabór uzupełniający do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w powiecie ełckim i gminie Świętajno w powiecie oleckim.

Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach powiatu ełckiego: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i Miasto Ełk oraz gminy Świętajno w powiecie oleckim i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na stronie www.stopa.org.pl w zakładce Co robimy - Działaj Lokalnie. Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6 000,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi  15 170,00 zł.

Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW 

Konkurs trwa do 23.06.2019 roku, do godz. 24:00.

 

Dotyczy programu