„Boccia to sport dla wszystkich”

23.10.2019 - 20:45
„Boccia to sport dla wszystkich”

Grupa nieformalna, która w ramach inicjatywy Działaj Lokalnie realizuje od sierpnia 2019 roku projekt pt.: „Boccia to sport dla wszystkich” jest w trakcie przygotowań do drugiego powiatowego turnieju bocci. W ramach realizacji projektu Seniorzy z grupy inicjatywnej pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą wyżej wspomnianej sportowej dyscyplinie paraolimpijskiej i dzięki temu nabyli uprawnienia sędziowskie oraz trenerskie. Dzięki ich działaniom boccia zaistniała w gminach powiatu ełckiego jak i integruje pokolenia za pomocą spotkań integracyjnych czy też dzięki pokazom gry w boccia dla uczniów klas przedszkolnych. Podczas treningów w gminach przeprowadzanych przez realizatorów projektu, trwały również przygotowania do turnieju gry w boccie, który odbędzie się już pod koniec listopada bieżącego roku. Dzięki tym treningom powstały drużyny międzypokoleniowe, które w zasadzie fair play będą reprezentować swoje gminy na tym turnieju.

Do zobaczenia wkrótce.

 

Dotyczy programu