Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Świętajno

Niniejszy projekt odpowiada na wyzwania w obszarze aktywności lokalnych społeczności w Gminie Świętajno. Działania oparte są na metodologii PAL tzn. będą zakładać sieć powiązanych ze sobą logicznie interwencji środowiskowych.

W pierwszej kolejności zostały wytypowane miejsca interwencji. Wyznacznikiem miejsca interwencji jest tzw. lokalna tożsamość sąsiedzka, która będzie badana na etapie diagnozy przed podjęciem bezpośrednich działań z mieszkańcami. Wspólna lokalna tożsamość sąsiedzka wokół konkretnego obszaru (tj. sołectwa) będzie determinowała całą pracę animacyjną.

Do każdego miejsca interwencji środowiskowych został oddelegowany zespół ekspertów: animatorzy, doradcy, terapeuci, psycholodzy, koordynator wolontariatu. Każdy zespół odpowiada za konkrenty rezultat, który będzie wynika z diagnozy obszaru interwencji. Praca animacyjna jest realizowana w standardzie superwizji na dwóch poziomach: superwizji procesu oraz superwizji interpersonalnej.

Każdy zespół do swojej pracy animacyjnej ma do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia, które będą się mieściły w tzw. EDUKATORNI i NARZĘDZIOWNIKU i INICJATYWY LOKALNE.

Edukatornia to będą różnego rodzaju narzędzia rozwoju i edukacji np. Akademia Lokalnych Liderów, w której w pierwszym roku realizaji projektu zrekrutujemy po jednym lokalnym liderze z każdego miejsca interwencji środowiskowej.

Narzędziownik to będą różnego rodzaju mniej lub bardziej zroganizowane wydarzenia dla grup inicjatywnych oraz młodzieżowych grup streetowych np. wyjścia na basen, kina, spływy kajakowe, taniec z gwiazdami, itp. itd. co do za zasady max dwudniowe.

Inicjatywy lokalne to minigranty dla grup inicjatywnych.

Wsparcie specjalistyczne będzie obejmowało tradycyjne formy wsparcia systemu pomocy społecznej, czyli np. wsparcie psychologiczne, terapeutyczne.