Przekaż darowiznę

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju naszej działalnośc, możesz dokonać darowizny na rzecz Stowarzyszenia “STOPA”.

1. Darowizna pieniężna.

Jako najlepszą formę darowizny pieniężnej proponujemy darowiznę na konto Stowarzyszenia, w tytule wpisując "darowizna na cele sttutowe". Dzięki czemu możesz odliczyć darowiznę od podatku (przy rocznym zeznaniu CIT lub PIT), ale są limity: jako firma możesz odliczyć do 10% przychodów lub jako osoba indywidualna - do 6% dochodu. Pamiętaj też o możliwości ustanowienia zlecenia stałego w swoim banku. Będziesz w ten sposób mógł nas wspierać systematycznie, choćby i drobnymi wpłatami.

Dane bankowe:

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA”
ul. Małeckich 3/30U,
19-300 Ełk

Bank Spółdzielczy w Ełku
Numer konta głównego: 69 93310004 0000 0012 2210 0001

Jeżeli chcesz wesprzeć konkretny program, prosimy o darowiznę finansową na powyższe konto z odpowiednim dopiskiem, nazwą naszego działania lub zapytać nas o wydzielony rachunek bankowy.

 

2. Darowizna rzeczowa.

Możliwe jest wsparcie działań stowarzyszenia w formie darowizny rzeczy i usług.

Preferujemy podpisywanie umów darowizny rzeczowej wraz ze wskazaniem celu, wykazem rzeczy/usług z określeniem ich wartości. Może być także wystawienie FV na rzecz Stowarzyszenia STOPA” z wyszczególnieniem pozycji wraz z określeniem wartości i zastosowaniem rabatu 100%.

 

W przypadku darowizny, na Twoją prośbę wystawimy stosowne zaświadczenie do celów podatkowych.  Pamiętaj, że aby odliczyć darowiznę, musi ona być zapłacona w formie przelewu bankowego, darowizny gotówkowe nie podlegają odliczeniom od podatku.