Działamy w sieci

Wiemy jak trudno jest działać w pojedynkę dlatego też pracujemy wspólnie z innymi organizacjami w rach porozumień, sieci, federacji oraz ciał konsultacyjnych łączących organizacje i instytucje. 
 
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" jest członkiem:
- Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie od 2010 roku - więcej o sieci ODL: tutaj
- Federacji Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie od roku 2013 - więcej o forum: tutaj
- Sieci Organizacji Rozwoju Lokalnego "Herold" od roku 2008
- Sieci Organizacji Młodzieżowych "ATOMY" - od roku 2011 - więcej o sieci: tutaj
- Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce: tutaj
 
 
Ponadto nasi członkowie jako eksperci udzielali się lub nadal pracują w ciałach konsultacyjnych tj.
- Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku,
- Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Ełckiego,
- Rada Działalności Pożytku Publicznego Woj. Warmińsko - Mazurskiego,
- Rada Organizacji Pozarządowych woj. Warmińsko - Mazurskiego,
- Sejmik Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego,
- Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów,
- Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.