O Stowarzyszeniu

Misją naszego stowarzyszenia jest wspieranie osób i grup aktywnych oraz animacja społeczności lokalnej, a także integracja sektora pozarządowego.

Od 2005 roku zmieniamy nasze bliższe i dalsze otoczenie. Kiedyś jako młodzi, niedoświadczeni, zapaleni do zmieniania świata. Dziś nadal młodzi duchem, zapaleni do zmieniania świata, eksperci z ponad 10 letnim stażem i setkami zrealizowanych inicjatyw za sobą. Każdy z nas ma wiele pasji, pomysłów, doświadczeń, czasem bardzo różnych, jednak łączy nas jedno - Stowarzyszenie.

Czym się zajmujemy:

  • wyzwalamy społeczną energię, dzieląc się naszymi doświadczeniami, prowadząc konkursy grantowe i program stypendialny,
  • pracujemy z w środowiskach wiejskich, dając szansę tym, którzy nie mają łatwego dostępu do kultury, nauki, atrakcyjnych i rozwijających zajęć,
  • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy zarówno między organizacjami, instytucjami publicznymi jak i lokalnym biznesem,
  • wspieramy liderów i całe społeczności pomagając im działać i rozwijać współpracę w najbliższym otoczeniu.     


Najważniejsze punkty i daty w naszej historii:
2004 – pierwsze inicjatywy młodzieżowe grupy nieformalnej ROWERTROP.
2005 – powstanie pierwszego młodzieżowego stowarzyszenia w Ełku - Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”.
2006 – pierwszy program młodzieżowy emitowany w lokalnej telewizji – ProGram.
2007 – pierwsze wsparcie nieformalnych grup młodzieżowych: Abada Capoeira Ełk, Bractwo Rycerskie, Klub Wspinaczkowy Hamp i pierwsze pieniądze z Programu Młodzież w działaniu rozliczone!
2008 – pierwsze działania, w których dzielimy się doświadczeniem z nowo powstającymi organizacjami młodzieżowymi oraz pierwsze wsparcie działań studenckich: Juwenalia, Projekt Studencki Ikar oraz Konferencja Naukowa Ełk Wielokulturowy. Na zakończenie roku uruchomienie pierwszego Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, wstąpienie do Sieci Herold i pierwsze nasze biuro z prawdziwego zdarzenia.
2009 – to działania służące rozwojowi naszych członków, czyli rok odkrywania animacji społecznej i metod pracy opartych o edukację pozaformalną i nieformalną. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Pierwsze działania zmierzające do utworzenia Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej (szkolenia i działania promocyjne).
2010 – pierwsze działania na rzecz budowania partnerstw, pierwsze działania poza Ełkiem, czyli uruchomienie Programu Działaj Lokalnie oraz działania na rzecz organizacji z Subregionu Ełckiego.
2011 – rok pod znakiem wolontariatu. Pierwsze działania dot. powstania nowego centrum wolontariatu.
2012 – współtworzenie Sieci Organizacji Młodzieżowych „ATOMY”.        
2013 – pierwsze działania międzynarodowe i działania na rzecz Polaków, mniejszości narodowej na Litwie.
2014 – tworzymy Spółdzielnię Socjalną “Dobra Siła”, nasze marzenie o miejscu do pracy z grupami młodzieżowymi i dorosłymi stało się faktem. Ponadto, dostaliśmy zaproszenie do elitarnego grona Lokalnych Partnerstw PAFW z projektem “Otwarci na różnorodność”, który realizowaliśmy w szerokim gronie partnerów przez ponad 2 lata. W tym samym roku wspólnie z 5 Ośrodkami Działaj Lokanie działającymi na Warmii i Mazurach wygraliśmy konkurs na realizację Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Komponent I (mikrogranty), i od 2014 corocznie organizujemy konkurs grantowy na lokalne inicjatywy i rozwój młodych organizacji ze środków rządowych.
2015 – odkrywamy program ERASMUS+ i prowadzimy pierwsze działania międzynarodowe z krajami z całej Europy. Startuje również pierwsza edycja Programu Stypendialnego „Przekaż dalej”, wspieranego przez Kampanię Kilometry Dobra. Pierwsze 10 lat za nami!
2016 – Zaczynamy prowadzić Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse” i działamy aż w 4 województwach! Do 2020 roku byliśmy Partnerem Lokalnym w Regionalnym Konkursie Grantowym "Równać Szanse", który organizowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, a finansowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej zaczyna się konstytuować - działa Rada Funduszu i pierwszy jego program “Stoofka na start”, do którego zapraszane są grupy dziecięce i młodzieżowe z ełckich szkół podstawowych, a do finansowania pomysłów zachęcamy ełckich przedsiębiorców.