Kuźnia Liderów

Dlaczego warto wziąć udział w KUŹNI:

KUŹNIA jest programem rozwojowym dla młodzieży, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych w szkołach i wokół szkół, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania grup rówieśniczych, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych oraz realizacji inicjatyw.

KUŹNIA da uczestnikom kompetencje do budowania młodzieżowych grup inicjatywnych, które podejmą się realizacji wspólnych inicjatyw, w oparciu o swoje potrzeby oraz z wykorzystaniem lokalnych zasobów w szkole i w jej najbliższym otoczeniu.

KUŹNIA kładzie duży nacisk na partycypację obywatelską i włączanie społeczności szkolnej w procesy decyzyjne. Koncepcja KUŹNI powstała w oparciu o pragnienie, aby ci którzy chcą pracować w społecznościach i ze społecznościami, robili to w najlepszy możliwy sposób. Skupiamy się nie tylko na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb i możliwości społeczności szkolnych.

 

KUŹNIA adresowana jest do osób, które:

·  działają na rzecz swoich szkół

·  swoją przyszłość chcą związać z pracą z ludźmi i dla ludzi

·  mają dużą motywację do rozwoju osobistego

·  chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wspierać innych

·  chcą nauczyć się metod i narzędzi pracy lidera

·  chcą nauczyć się jak tworzyć i realizować projekty

·  chcą nauczyć się jak tworzyć i wspierać sieci społeczne

·  chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne

 

Oferta dla pracowników szkoły:

Nasza oferta obejmuje również możliwość zaangażowania się chętnych osób do uczestniczenia w realizacji projektu od tzw. "kuchni". Konkretnie obejmuje to następujące sprawy;

1.     Możliwość uczestniczenia w planowaniu szczegółow cyklu edukacyjnego tj. od diagnozy uczestników poprzez formułowanie szczegółowych celów edukacyjnych, aż po ewaluację.

2.     Możliwość pracy w zespole trenerów naszego projektu.

3.     Możliwość wzięcia udziału w zajęciach w roli kootrenera, tj. osoby wspierającej proces edukacyjny pod okiem doświadczonego trenera.

4.     Możliwość wzięcia udziału w zajęciach w roli trenera wiodącego, pod warunkiem posiadania odpowiednich kompetencji.

5.     Możliwość bezpłatnego korzystania ze wszelkich udostępnionych narzędzi i metod warsztatowych po zakończeniu projektu.

 

Kontakt:

Koordynator - Piotr Omalecki 

mail: kuznialiderow@stopa.org.pl

tel. kom. +48 602 62 16 62

 

 

Pliki do pobrania