Stoofka na Start

"Stoofka na Start" to autorski program Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej, w którym pomagamy zrealizować pomysły dzieci na działania na rzecz otoczenia. Program zachęca też przedsiębiorców ełckich do wspierania przedsięwzięć społecznych.

Pilotażowo rozpoczęliśmy realizację programu w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku.

Wszystko zaczęło się wiosną 2016…

Zapytaliśmy uczniów "Czwórki", co by zrobili pożytecznego dla siebie i otoczenia za 100 zł. Dostaliśmy pięć propozycji od grup uczniowskich, które wspierali opiekunowie-nauczyciele ze szkoły. Wśród propozycji znalazły się: budowa czterech urządzeń do nauki praw fizyki (telefon akustyczny, filtr kolorowy, urządzenia pokazującego zasady oddziaływania siły hydrostatycznej oraz trzeciej zasady dynamiki). Piątym pomysłem była akcja charytatywna, której celem była zbiórka pieniędzy na rzecz chorego Olka, ucznia Czwórki. W realizację każdego z tych pomysłów zaangażowani byli rodzice i społeczność szkolna. 

To była rola młodzieży. A rolą Rady FLZE było zebranie pieniędzy na sfinansowanie propozycji młodzieży. Odwiedziliśmy ełckich przedsiębiorców i poprosiliśmy ich o darowiznę na wsparcie konkretnych pomysłów. Zamieściliśmy też apel na Facebooku, na który błyskawicznie odpowiedziały dwie osoby! To było bardzo miłe zaskoczenie.

„Wspieraj lokalnie”

Program "Stoofka na Start" nie tylko angażuje lokalnych przedsiębiorców, ale także wspiera lokalnych przedsiębiorców. W programie uczniowie realizujący swoje pomysły kierują się jedną z zasad FZLE „wspieraj lokalnie”. Z przekazanych przez darczyńców środków uczniowie z opiekunami dokonują zakupu niezbędnych towarów właśnie u lokalnych przedsiębiorców. Dzięki programowi grupy uczą się planowania, zarządzania finansami i pracy w grupie. Program nie tylko pomaga uczyć kompetencji społecznych, ale także ma wymiar pomocowy – dzieci planują realizację różnych pomysłów na rzecz innych uczniów, środowiska szkolnego czy sąsiedztwa. 

Darczyńcami, którzy wsparli pierwszą edycję programu "Stoofka na Start" są: pan Sławomir Drozd (właściciel Bar Bados), pani Ewa Kogut (właścicielka Prestige Salon Urody i Apartamenty), pan Henryk Łaniewski (właściciel Przedsiębiorstwa Handlowego „Sukurs”), pani Katarzyna Sepko (właścicielka Kuźni Smaku), pani Monika Bartoszewicz (właścicielka Salonu Fryzjerskiego EVITA) i Krzysztof Łapiński (dyrektor Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach).

Jak się zgłosić?

W tej edycji zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z Ełku do wzięcia udziału w programie, także autorów tych projektów, które nie zostały zrealizowane z powodu epidemii COVID-19. Do konkursu zapraszamy grupy min. 3-osobowe wraz z dorosłym opiekunem (nauczyciel, rodzic, pedagog). Liczymy na samodzielność młodzieży w tworzeniu mini-projektów i szerokie wsparcie rodziców, opiekunów i środowiska lokalnego.  

Aby zgłosić pomysł, należy odpowiedzieć na 3 proste pytania: 1. Kim jesteście? 2. Co byście zrobili pożytecznego w swoim otoczeniu za 100 zł? 3. Kiedy chcielibyście przeprowadzić działania? Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: https://forms.gle/utMHSmXDX8JtPn3W8

Na zgłoszenia online czekamy do 6 maja 2022. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o wysłanie na adres podany w formularzu zdjęcia grupy lub zdjęcia obrazującego pomysł grupy. Dzięki temu, będzie nam łatwiej zdobyć środki na sfinansowanie danego pomysłu.

Wszyscy uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie prawni będą musieli wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocji projektu. Wypełnione przez opiekunów prawnych zgody należy przekazać do sekretariatu szkoły (wzory oświadczeń dostępne są tu: https://bit.ly/RODO_Stoofka), a my odbierzemy je z sekretariatu.

Edycja 2018

W drugiej edycji otrzymaliśmy osiem propozycji zgłoszonych przez grupy dzieci i młodzieży. Pomysły dotyczyły: organizacji kiermaszu świątecznego aby zebrane środki przeznaczyć na zakup gier zespołowych (Szkoła Podstawowa nr 2), zorganizowania zajęć pieczenia babeczek dla młodszych klas (Szkoła Podstawowa nr 4), organizacji olimpiady sportowej dla najmłodszych (Szkoła Podstawowa nr 4), przeprowadzeniu quizu "1 z 10" dotyczącego znajomości lektur (Szkoła Podstawowa nr 4), organizacji Światowego Dnia Scrabble (Szkoła Podstawowa nr 4), zorganizowania akcji w Ełku dotyczącej propagowania ciekawostek o odzyskaniu niepodległości (Szkoła Podstawowa nr 4), uporządkowania zapomnianych cmentarzy ewangelickich na osiedlu Szyba i Zamkowa (Szkoła Podstawowa nr 4) oraz rozpowszechniania wierszy Michała Kajki w 160 rocznicę jego urodzin. 

Edycje 2020 i 2021

To był trudny rok dla wszystkich. Zebraliśmy 3 projekty, które jednak z powodu pandemii nie zostały dofinansowane. 

Jak można wesprzeć "Stoofkę"?

Zapraszamy do wspierania programu "Stoofka na Start". Darowizny wpłacane na konto bankowe o numerze 85 9331 0004 0000 0012 2210 0004 można odliczyć od podstawy opodatkowania. W tytule przelewu prosimy wpisać "darowizna na cele pożytku publicznego - Stoofka". Właścicielem konta bankowego jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, które użycza swojej osobowości prawnej młodej inicjatywie, jaką jest Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej. Konto jest wydzielone wyłącznie na potrzeby Funduszu. Wszystkie inicjatywy młodych ludzi będą sfinansowane ze środków zebranych właśnie na to konto, poprzez zakupienie niezbędnych materiałów. Wszystkie zakupy będą udokumentowane fakturami.