Działaj Lokalnie

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.


„Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami programu – siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Od 2010 roku jesteśmy jednym z 77 Ośrodków Działaj Lokalnie.

Co roku ogłaszamy na terenie powiatu ełckiego lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Część środków finansowych na program pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), a drugą część przekazują samorządy lokalne. W 2020 roku program wspierały: Powiat Ełcki, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy, Gmina Kalinowo, Gmina Miasto Ełk oraz Gmina Świętajno.

Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno w liczbach (2010-2020):

  • przyznaliśmy i rozliczyliśmy 155 dotacji na wsparcie inicjatyw organizacji i grup nieformalnych, 
  • wartość przyznanych dotacji wyniosła 643.467 zł,
  • wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła 1.144.498 zł!
  • średnio rocznie w projektach bierze udział 200 wolontariuszy i 3,5 tysiąca uczestników i odbiorców działań.

W 2020 roku dofinansowaliśmy 12 projektów na sumę 57.350 zł.

L.p.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

Na zielonym trawniku przy blokach bez liku

Stowarzyszenie Księstwo Chełchy

2 450,00

2

Spotkajmy się w ogrodzie

Stowarzyszenie Inicjatyw Dobrych "Od Siebie"

5 700,00

3

Zielone Forum 2020

Stowarzyszenie Zielono wokoło

4 500,00

4

Misja Koty

Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych

3 500,00

5

Od trociny do rośliny.

Fundacja Kultywator

6 000,00

6

Mali Wiejscy Ratownicy 2020

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej

5 400,00

7

Aktywni na boisku

Human Lex Instytut

6 000,00

8

Aktywnie i zdrowo - Rogowszczyzna na sportowo!

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie

6 000,00

9

Zielone Miłusze

Koło Gospodyń Wiejskich Miłusze

6 000,00

10

Covid Garden 2020

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach

5 000,00

11

Dzielimy się pasją

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie

4 800,00

12

Joga przy jeziorze

Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia

2 000,00

Informacje o programie dostępne są na stronie Działaj Lokalnie