ECOZIT Północ II

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 44 mieszkańców z terenu Gminy Miasto Ełk poprzez realizację indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników i uczestniczek projektu i ich rodzin.

Projekt zakłada różnorakie działania zarówno dla uczestników jak i dla całego środowiska. Na terenie osiedla Północ II pracować będą animatorzy, angażując mieszkańców do podejmowania wspólnych działań. Odbędą się również warsztaty "szyte na miarę”, czyli inicjowane przez samych uczestników i najlepiej odpowiadające na ich potrzeby. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach rozwojowych oraz tworzenia inicjatyw społecznych, integrujących mieszkańców i ich otoczenie.

Projekt zakłada również przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczestników projektu, które pozwolą na podniesienie ich zaangażowania w kolejne  działania na rzecz mieszkańców, stanie się liderami/animatorami społeczności po zakończeniu działań projektowych. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych -wykorzystanie modelu "ścieżka pracy animatora społecznego" wypracowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w ramach POK.

Czas trwania projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 445 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 378 590,00 zł

 

Projekt „ECOZIT Północ II” realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego