Karol Malinowski

Karol Malinowski - animator, człowiek od wszystkiego i dla wszystkich. Współpracuje czy tez pracuje z kilkoma organizacjami. Edukator społeczny, który lubi dużo mówić, lecz tez potrafi słuchać. Tańczy z ogniem i go gasi więc nie możliwe u niego nie istnieje.  Specjalizuje się w animacji czasu wolnego i praca dziećmi i młodzieżą. Animator, człowiek od wszystkiego i dla wszystkich. Współpracuje czy tez pracuje z kilkoma organizacjami.Tańczy z ogniem i go gasi więc nie możliwe u niego nie istnieje.  Specjalizuje się w animacji czasu wolnego i praca dziećmi i młodzieżą. 

Rola
Członek Stowarzyszenia