Lokalne Partnerstwo PAFW Ełk

W roku 2014 stowarzyszenie zostało zaproszone do elitarnego programu Lokalnych Partnerstw Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i rozpoczęło pracę nad utworzeniem Lokalnego Partnerstwa PAFW w powiecie ełckim. Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW to kilkanaście organizacji i instytucji z powiatu ełckiego, działających na rzecz różnorodności i poszanowania odmienności. Wśród działań Partnerstwa znalazły się Przystanki Kulturalno-Społeczne, pokazy filmów zaangażowanych społecznie, warsztaty dziennikarskie. Powstał również Teatr Inspiracji, w którym aktorami są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy i gimnazjaliści z Nowej Wsi Ełckiej.

W skład partnerstwa, wchodzą instytucje, organizacje, grupy nieformalne oraz liderzy PAFW (m.in. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, Starostwo Powiatowe w Ełku, Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, Grupa Nieformalna „Świetliki”, JAMA – Juchowska Aktywna Młodzież Alternatywna, Stowarzyszenie Przyjaciół Wiśniowa Ełckiego „Lepsze Jutro”, 8 Harcerska Drużyna wędrownicza „O krok dalej”, Publiczne Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej i Stowarzyszenie Produktu Rozwoju Lokalnego „Wiatraki Mazur”).

W 2015 roku Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW zostało docenione przez ARFP i PAFW (obok partnerstwa z Dębicy) i nagrodzone wizytą studyjną do Londynu.

Szczegółowe działania Partnerstwa dostępne są na Facebooku: Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW