Paweł Wilk

Paweł Wilk - absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku (k. administracja publiczna), absolwent VII edycji programu Liderzy PAFW, Szkoły Menadżerów NGO, Szkoły Animatorów Społecznych CAL, Laboratorium Animacji Społecznej i Szkoły Umiejętności Coachingowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów społecznych: twórca i koordynator (2010-13) ełckiego ośrodka realizującego program grantowy "Działaj Lokalnie", oraz Ełckiego Centrum Organizacji Pozarządowych - animator rozwoju lokalnego społeczności wiejskich w Ełckim Stowarzyszeniu Aktywnych STOPA od 2008r. Animator partycypacji publicznej w powiecie ełckim w projekcie "Decydujmy Razem" (2012-2014r). Animator konsultacji społecznych w projekcie tworzenia strategii rozwoju obszaru Eko Szlaku Łaźnej Strugi. Animator w Programie Rozwoju Bibliotek (2012-13). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Woj. Warmińsko-Mazurskiego (2014-2015), uczestnik projektu "Województwo konsultuje". Doradca Starosty Ełckiego ds. innowacji społecznych (2012-14), inicjator i moderator powołania Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego w 2013 a od 2016 przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Ełckiego. Lider Ełckiego Lokalnego Partnerstwa PAFW "Otwarci na różnorodność" i Ełckiego Lokalnego Funduszu ELF. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów - Szkoły Liderów PAFW

Rola
Członek Stowarzyszenia
Kontakt

fiowmlelk(at)gmail.com