LOWE - Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" realizowało projekt pt. „Familijne LOWE”, którego celem było zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) w 20 szkołach na terenie całego kraju. LOWE to centrum edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty. W ramach projektu przyznanych zostało 20 grantów w wysokości 250 tys. zł na utworzenie ośrodków.

Projekt realizowany był od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r.

Wartość projektu to: 6 156 643,33 zł.

Projekt realizowany był w Partnerstwie przez sześć podmiotów: Ogólnopolski Operator Oświaty (Lider projektu), Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”, Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Kudowie-Zdroju, Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK oraz Gminę Łagiewniki.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Lidera projektu:

http://fundacjafamilijny.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/

Lista dofinansowanych projektów znajduje się TUTAJ